درباره ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما

زیرساخت

این سامانه از ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در سطح شهر تهران عملیات اجرایی خود را برای فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی خود کلید زده است. در این راستا ابتدا اقدام به تقسیم‌بندی شهر تهران بر اساس کافوهای مخابراتی نمودیم که هر یک از این محدوده‌ها به شعاع 1 کیلومتر می‌باشد. پس از این بر اساس تقسیم بندی انجام شده اقدام به جذب و دریافت درخواست و انعقاد پیش قرارداد با فروشگاه‌ها در هر یک از این محدوده‌ها انجام گرفت. البته به جهت وسعت شهر و نا آشنا بودن طرح برای سوپرمارکت‌ها، عملیات جذب و عضوگیری تا تیرماه سال ۹۸ به درازا کشیده شد.

فهرست